วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

วงจรสวิทช์สัมผัส

วงจรสวิทช์กระดิ่งประตูและวงจรนับ

วงจรสวิทช์แบบไฟลบ

วงจรสวิทช์แบบไฟบวก

วงจรสวิทช์แบบเบา

วงจรสวิทช์เสียง(ฟลิบฟลอป)

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

วงจรสวิทช์เสียงวงจรสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายขนาด 2 W

วงจรสร้างเสียงเซอร์ราวด์

วงจรสกอร์เกมส์

วงจรสเตอริโอมิกเซอร์

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

วงจรวียูมิเตอร์

R1-2=10Kohm D11-12=1N 4148 S1= mini switch
R3-4=1Kohm C1=10uF 25V IC1=LM3915
D1-10=LED C2=1uF 25V IC2=TL071

VU meter circuit.

The circuit below uses two quad voltage comparators (LM339) to illuminate a series of 8 LEDs indicating volume level.

Integrated video module for computing

Integrated video module for computing

วงจรวิทยุหูฟังคริสตอล

C1  Tuning Capacitor
D1  1N34 Germanium Diode 
L1  Loopstick Antenna
SPKR1 1 Crystal Earphone

Water temperature range cars

วงจรวัดสนามแม่เหล็ก

วงจรวัดค่าตัวเก็บประจุ(Measurement circuit capacitors)

วงจรวัดค่าตัวเก็บประจุ(Measurement circuit capacitors)

วงจรวัดกระแสโซล่าเซลล์(Circuit current solar cells)

วงจรวัดกระแสโซล่าเซลล์(Circuit current solar cells)

วงจรลำโพงไร้สาย

วงจรลำโพงไร้สาย(Wireless speaker circuit)

วงจรลดทอนสัญญาณปรับค่าได้(Video)

วงจรลดทอนสัญญาณปรับค่าได้(Video)
Circuit signal attenuation adjustment (Video)

วงจรลดไฟ 12 V เป็น 9 V


12V power reduction circuit is 9V

วงจรรีโมทอินฟาเรดคอนโทรล


Infrared remote control circuit controls elec circuit

วงจรรีโมทรับ-ส่ง

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

วงจรรีโมทคอนโทรลจากโทรศัพท์

Remote control circuits from the phone

วงจรรีเวิสไบอัสออสซิลเลเตอร์

Circuit reversed bias Australasia Silk computing

วงจรรับส่งใช้DTMF

วงจรระบายความร้อนแอมป์(Thermal circuit amplifier)

วงจรมิกเซอร์สเตอริโอ

วงจรมิกเซอร์ 3 input(Integrated mixer 3 input)

วงจรมิกเซอร์ 4 input 2(Mixer circuit 4 input)

Phil Teng meter circuit simple(วงจรฟิลเต็งมิเตอร์อย่างง่าย)

วงจรฟลายแบ็ค 10 Kv- 30Kv

วงจรพัลซ์วิทมอดูเลเตอร์ (ควบคุมการหรี่ไฟและมอเตอร์ดีซี)

U1:        LM324N quad op-amp
U2:        78L12 12 volt regulator
Q1:        IRF521 N channel MosFet
D1:        1N4004 silicon diode
LED1        Red LED
C1:        0.01uF ceramic disc capacitor, 25V
C2-C5:        0.1uF ceramic disk capacitor, 50V
R1-R4:        100K 1/4W resistor
R5:        47K 1/4W resistor
R6-R7:        3.3K 1/4W resistor
R8:        2.7K 1/4W resistor
VR1:        10K linear potentiometer
F1:        3 Amp, 28V DC fast blow fuse
S1:        toggle switch, 5 Amps

วงจรพัลซ์วิทมอดูเลเตอร์

Cycle pulse Wikipedia Thom view the computing.

วงจรผลิตความถี่ต่ำ(รูปคลื่นซายน์)

วงจรผลิตแรงดันสูง

วงจรปิดรีเลย์อัตโนมัติ

วงจรป้องกันลำโพง

R1-2=27 Kohms  R13=1.5 Kohms Q1-2-3=BC337
R3=1.4 Kohms   R15=4.7 Kohms Q4=BC639
R4=1 Mohms   R16=33 Kohms D1=1N4148
R5-14-17=3.3 Kohms   R18=1.5 Kohms 5W D2=1N4004
R6-7=100 Kohms   RTH=KTY81-122 D3=15V 1.5W Zener
R8=47 Kohms    C1-2=100uF 63V D4=1N4002
R9-11=120 Kohms   C3=470nF 100V MKT D5-6=LED
R10=470 Kohms   C4-5=47uF 25V RL1=24V Relay 
R12=15 Kohms   IC1=LM393

 

วงจรป้องกันประตู(ด้วยรหัส)

R1-7=4.7Kohm R12=220Kohm D3=RED LED 3mm
R8=15Kohm R14=1.2Kohm IC1=4022
R9=1Mohm C1-3=100nF 100V Q1=BS170
R10-13=10Kohm C2=4.7uF 25V Q2=BD679
R11=100ohm D1-2=1N4148 S1-10=Push button or keyboard

 

วงจรป้องกันโขมยรถจักรยานยนต์

วงจรปรีแอมป์สำหรับรถยนต์

วงจรปรีแอมป์ไมโครโฟน(35dB)

วงจรปรีแอมป์ไมโครโฟน1

วงจรปรีแอมป์(Audio)อย่างง่าย

วงจรปรีแอปป์+โทนคอนโทรล

วงจรปรับความสว่างหลอดสโตปไลท์

วงจรบัฟเฟอร์ออปแอมป์

วงจรนาฬิกาดิจิตอล IC MM5314N

R1= 100Kohms C1= 2200uF 25V    D1= 1N4148
R2= 47Kohms C2= 100uF 25V   GR1= 4X1N4002
R3= 100Kohms   C3= 18nF 100V polyester   S1...3= 1X2 mini switch
R4.....10= 2.2Kohms C4-5= 10nF ceramic       OR polyester    S4...6= Push Button normal open
R11.....17= 10Kohms      Q1....7= BC550 T1= 220V AC/12V 1A
R18.....24-25-26= 220 ohms  0W5       Q8....13= BC560 DS1....DS7= Display 7 segmens Common Anode 
R25-26=1.2Kohms  0W5      IC1= MM5314N

Blogroll