วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วงจรชาร์จแบตเตอรี่(ไอซีเร็กกูเลเตอร์)

วงจรไฟแสดงการใช้โทรศัพท์(Circuit shows of telephone)

วงจรไซเรนตำรวจ(Police Siren Circuit)

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วงจรปรีแอมป์ไมโครโฟน(Integrated microphone pre amp)

วงจรทดสอบแบตเตอรี่เท่ากัน

วงจรด้านล่าง LED สว่าง  เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันระหว่างสอง 12 แบตเตอรี่นำโวลต์ มันสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีแบตเตอรี่สองก้อนต่อกันแบบขนานหรือแยกตั้งแต่ LED จะดับลงเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าเท่ากันภายใน tollerance

วงจรตรวจจับระดับของเหลว(Liquid level detection circuit)

วงจรไมโครโฟนไร้สาย

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วงจรอินเวอเตอร์(12V to 120V)

Ever needed a low power 120 volt AC power source for your car, van or truck? Well this circuit should do the trick for you. It will supply 15 watts of AC power to a device. It should power lamps, shavers, small stereos and small appliances. If you draw to much power the circuit will shut down all by itself. The output of this circuit is a square wave so there may be some noticeable hum on audio units plugged into it. To reduce some of the hum increase the value of the output capacitor which is at .47uf now. That transistor in the circuit are high power PNP transistors. Radio Shack part number 276-2025 are good ones to use or TIP32. The transformer is a 24 volt 2 amp center tapped secondary Radio Shack part number 273-1512 or equivalent.

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วงจรอินเตอร์คอมอย่างง่าย(A simple intercom circuit)

วงจรอินเตอร์คอม

R1: 2,2 M
R2: 10 Ohm
R3,R6: 100K
R4: 22K
T1: 2N3391 (BC383)
R5: 1M P1: 5K
C1: 0,2uF S1: SW-DPDT *
C2: 0,02uF
C3: 0,001uF
C4: 0,05uF
C5: 100uF/40V
C6: 200uF/40V
LS1,2: 20-45 Ohm
IC1: PA234

Two way intercom

วงจรอินเตอร์เกรทขชั่น 50Hz(Great International Circuit)

F : 50Hz
R : 10K-ohm
C : 0.22uF 

วงจรอิเล็คทรอนิกส์บัซเซอร์(Electronic Circuit Electrical Sir Buzz)

วงจรอิเล็คทรอนิกส์เทอร์โมสตัทและรีเลย์

Blogroll