วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

วงจรวิทยุหูฟังคริสตอล

C1  Tuning Capacitor
D1  1N34 Germanium Diode 
L1  Loopstick Antenna
SPKR1 1 Crystal Earphone

Blogroll