วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วงจรหารความถี่R1= 10Kohm R8= 47 ohm IC1= 4011
R2= 100Kohm R9-10-11= 100Kohm T1= 110/220Vac //8V 100mA
R3= 680 ohm C1= 1000uF 25V D1-2= 1N4007
R4= 1Mohm C2-3= 100nF 100V ceramic D3= 5.1V 0.5W Zener
R5-6-7= 100Kohm C4-5= 100pF ceramic D4-5= 1N4148

วงจรหลอดแบล็คไลท์

วงจรหรี่ไฟโดม

วงจรหรี่ไฟ (120 VAC)

วงจรหรีดรีเลย์ควบคุม

วงจรหน่วงเวลาสัญญาณอนาล็อก


คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

วงจรหน่วงเวลา Low Voltage, High Current

วงจรสีเซ็นเซอร์

Blogroll