วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

วงจรลดไฟ 12 V เป็น 9 V


12V power reduction circuit is 9V

Blogroll