วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

วงจรตั้งเวลาไอซี4060

De timertijd wordt bepaald door P1 en C1, via de volgende formule (seconden): t = 2,3 * (P1 + 18k) * C1 * 2^13

Blogroll