วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

วงจรวียูมิเตอร์

R1-2=10Kohm D11-12=1N 4148 S1= mini switch
R3-4=1Kohm C1=10uF 25V IC1=LM3915
D1-10=LED C2=1uF 25V IC2=TL071

Blogroll