วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วงจรชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ 12 V(Car battery charger circuit 12 V)


วงจรชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ 12 V(Car battery charger circuit 12 V)
R1= 1Kohms D1= 1N4001 T1= 220V/17V 4A Transformer
R2= 1.2Kohms D2= 6.8V 0.5W zener LD1= Green LED
R3= 470 ohms TR1= 4.7Kohms trimmer LD2= Red LED
R4= 470 ohms Q1= BTY79 or similar 6A SCR M1= 0-5A DC Ampere meter
R5= 10Kohms Q2= C106D SCR S1= 10A D/P On Off Switch
C1= 10uF 25V GR1= 50V 6A Bridge Rectifier F= 5A Fuse

Blogroll