วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วงจรอินเตอร์เกรทขชั่น 50Hz(Great International Circuit)

F : 50Hz
R : 10K-ohm
C : 0.22uF 

Blogroll