วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วงจรอินเตอร์คอม

R1: 2,2 M
R2: 10 Ohm
R3,R6: 100K
R4: 22K
T1: 2N3391 (BC383)
R5: 1M P1: 5K
C1: 0,2uF S1: SW-DPDT *
C2: 0,02uF
C3: 0,001uF
C4: 0,05uF
C5: 100uF/40V
C6: 200uF/40V
LS1,2: 20-45 Ohm
IC1: PA234

Blogroll