วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Graphic E chlorinated Light Acer (5 bands)
R1-4-37= 330Kohms ,R34= 15Mohms ,C12= 4.7nF 100V
R2-7= 2.2Kohms, R35-38= 220 ohms 1W ,C13= 1.5nF 100V
R3= 120Kohms ,R36= 100 ohms, C14= 470pF 100V
R5-6= 6.8Kohms ,C1-3= 1uF 40V ,C15= 68pF 100V
R8....12= 1.8Kohms, C2= 68pF 100V ,C16-19= 100nF 100V
R13....15= 200Kohms ,C4= 220uF 63V ,C17-20= 470uF 40V
R16= 180Kohms ,C5= 1uF 100V ,C18= 4.7uF 63V
R17= 150Kohms ,C6= 220nF 100V ,RV1....5= 50Kohms Lin.
R18= 1.5Kohms ,C7= 47nF 100V, Q1.....7= BC550C
R19....22= 1Kohms, C8= 15nF 100V ,S1= 2X2 SW
R23....27= 220Kohms ,C9= 5.6nF 100V .
R28....32= 15Kohms ,C10= 47nF 100V .
R33= 10Kohms ,C11= 15nF 100V .

Blogroll