วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Graphic E chlorinated Light Acer (3 bands)


R1-2= 47Kohms C1-11= 10uF 25V C8= 1.2nF 63V MKT
R3-4-5-12-13= 10Kohms C2= 33pF ceramic C9-10= 100nF 63V MKT
R6-7= 3.3Kohms C3= 2.2uF 63V MKT C12=47uF 25V
R8-9= 1.8Kohms C4= 47nF 63V MKT RV1-2= 100Kohms Lin.
R10= 270ohms C5-7= 4.7nF 63V MKT RV3= 470Kohms Lin.
R11= 22Kohms C6= 22nF 63V MKT IC1= TL072, NE5532

Blogroll