วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

วงจรดีซีโวลท์มิเตอร์(DC volt meter circuit.)


ใส่มอสเฟตของ CA3140 ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการต้านทานสูงโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สวิทช์ S1 เป็นตัวเลือกช่วง ความต้านทานอินพุทจะต้องไม่เกิน 10M โดยตัวต้านทานที่ใช้ในการหารแรงดัน แต่นี้ยังคงมีค่าที่ยอมรับได้มาก ก่อนที่จะเปลี่ยนในครั้งแรก, ศูนย์เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปรับตัวของ 100m ควรตั้งค่าเพื่อให้ตัวชี้พักผ่อนอยู่ด้านล่างของศูนย์ในระดับ จะเปลี่ยนหน่วยจากนั้นบนและกับใส่ shorted, TR1 ถูกปรับจนเป็นศูนย์การแสดงเป็นที่แน่นอนได้ TR2 จะใช้สำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดเพื่อให้การโก่งขนาดเต็มในสามช่วงคือ 1V, 10V และ 100V แรงดันสามารถเป็นอะไรก็ได้ระหว่าง 8 และ 20V การบริโภคในปัจจุบันมีค่าน้อยกว่า 6mA ที่ 12V ความถูกต้องของโวลต์มิเตอร์นี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ 100 เมตรที่ใช้และการดูแลรักษาด้วยซึ่งหน่วยได้รับการสอบเทียบ

The MOSFET input of the CA3140 makes it ideally suited for use in a high impedance DC voltmeter. Switch S1 is the range selector. The input impedance is limited to 10M by the resistors used in the voltage divider, but this is still a very acceptable value. Before switching on for the first time, the mechanical zero adjustment of the 100m A instrument should be set so that the pointer rests just below zero on the scale. The unit is then switched on and with the input shorted, TR1 is adjusted until an exact zero indication is obtained. The TR2 is used for calibrating the meter so that the full scale deflection in the three ranges is 1V, 10V and 100V. The supply voltage can be anything between 8 and 20V. The current consumption is less than 6mA at 12V. The accuracy of this voltmeter depends mainly on the quality of the 100m A instrument and the care with which the unit has been calibrated


R1=8.2Mohms R7=1Kohms C2-3=10uF 25V
R2-3=820Kohms R9-10=10Kohms D1=1N4148
R4=82Kohms TR1=10Kohms trimmer IC1=CA3130
R5=100Kohms TR2=25Kohms trimmer VV1=100uA instrument
R6-8=47Kohms C1=1.5uF 25V

Blogroll