วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รหัสสีวงจรตั้งเวลารีเลย์ด้วยวันช๊อตมัลติไวเบเตอร์


รหัสสีวงจรตั้งเวลารีเลย์ด้วยวันช๊อตมัลติไวเบเตอร์
Color-coded timer relay circuit with multi-day shock sensitivity Bed Peter.

Blogroll