วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วงจรหรี่ไฟระบบสัมผัส-Circuit dim light touch.


R1-2-3= 4M7 D1= 18V 1W IC1= S566B SIEMENS
R4-5-6= 4M7 D2= 1N40001 Q1= BC212L
R7-8= 470K D3= 15V 1W Q2= BC182L
R9= 120R C1-2= 47nF 250V TH1= TIC206D
R10= 1M5 C3= 470pF ceramic S1= Push Button switch
R11= 10K C4= 100uF 25V LB= Lamb 220V >300W
R12= 100R (47R) C5= 220nF 630V L1= 50 turns 0.5mm up C6
R13= 1K 1W C6= 100nF 630V J1-2= Touch Pad

Blogroll