วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

วงจรชาร์แบตเตอรี่รถยนต์


R1 500 Ohm 1/4 W Resistor
R2 3K 1/4 W Resistor
R3 1K 1/4 W Resistor
R4 15 Ohm 1/4 W Resistor
R5 230 Ohm 1/4 W Resistor
R6 15K 1/4 W Resistor
R7 0.2 Ohm 10 W Resistor
C1 0.1uF 25V Ceramic Capacitor
C2 1uF 25V Electrolytic Capacitor
C3 1000pF 25V Ceramic Capacitor
D1 1N457 Diode
Q1 2N2905 PNP Transistor
U1 LM350 Regulator
U2 LM301A Op Amp
S1 Normally Open Push Button Switchวงจรด้านล่าง
C1 1 6800uF 25V Electrolytic Capcitor
T1 1 3A 15V Transformer
BR1 1 5A 50V Bridge Rectifier 10A 50V Bridge Rectifier
S1 1 5A SPST Switch
F1 1 4A 250V Fuse

Blogroll