วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

วงจรดีจิตอลโวลลุ่ม


C1  0.1uf Ceramic Disc Capacitor 
U1  DS1669 Digital Pot IC (See Notes) 
S1, S2  Momentary Push Button Switch
 

Blogroll