วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วงจรแสดงระดับแรงดันไฟแบตเตอรี่รถยนต์


วงจรแสดงระดับแรงดันไฟแบตเตอรี่รถยนต์
R1=1K2 R6=10K D2-3-4-5=LED
R2-3-4=680R R7-8-9-10=1K IC1=LM324
R5=15K D1=5V6 /0.5W Zener RV1=10K trimmer

Blogroll