วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

วงจรดีจิตอลโวลลุ่ม

C1  0.1uf Ceramic Disc Capacitor 
U1  DS1669 Digital Pot IC (See Notes) 
S1, S2  Momentary Push Button Switch

Blogroll