วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วงจรซุปเปอร์โทนคอนโทรล(Super tone control circuit )


The parts for this Super Tone Control are:
J1 - J2: 1/4 INCH MONO FEMALE CHASIS MOUNTING JACKS
C1 AND C4: 0.1 MICROFARAD CERAMIC DISC CAPACITORS AT 50V
C2 - C3: 10pF CERAMIC DISC CAPACITORS AT 50V
P1 - P2: 10M POTENTIOMETERS

 

Blogroll