วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วงจรแหล่งจ่ายไฟ 0-30 V 2 A(Integrated power supply 0-30 V 2 A)

R1=1.2Kohm C1=4700uF/63V IC1=LM723 V1=0-30V DC
R2=680ohm C2=100nF63V MKT Q1=2N3055 TR1=220VAC/ 27V 4A
R3=0.33ohm/5W C3=4.7nF63V MKT B1=Brindge 100V 5A S1=2x10A SW
R4=15Kohm C4=220uF/63V F1=0.5A Fast Fuse 
R5=3.9Kohm P1=4K7 LOG. POT. F2=2A Slow Fuse 

Blogroll