วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรเตือนฝนตก(Rain alarm circuit)


Equipment
R1  1K 1/4 W Resistor
R2  680 Ohm 1/4 W Resistor
D1  1N4001 Silicon Diode
BZ1  12V Buzzer
S1  SPST Switch
SCR1  C106B1 SCR 106CY
SENSOR  See Notes
Notes
1. The sensor is a small piece of PC board etched to the pattern showen in the schematic. The traces should be very close to each other, but never touching. A large spiral pattern would also work.
2. Make sure to use a loud buzzer.
อุปกรณ์
R1 W Resistor 1K 1 / 4
R2 680 ตัวต้านทานโอห์ม W 1 / 4
D1 1N4001 Silicon Diode
BZ1 Buzzer 12V
SPST Switch S1
SCR1 C106B1 SCR 106CY
SENSOR ดูหมายเหตุ
Notes
1 เซ็นเซอร์เป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ฝังอยู่ใน PC เพื่อ showen รูปแบบในลักษณะเป็นแผน ร่องรอยควรจะอยู่ใกล้กัน แต่ไม่เคยสัมผัส รูปแบบเกลียวขนาดใหญ่ก็จะทำงาน
2 โปรดใช้ออดดัง

Blogroll