วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรเทอโมสตัท 220 V=Tech Mo tournament circuit, safe and 220 V

Blogroll