วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

Integrated microphone mixer


R1, R2, R3 1K 1/4W Resistor
R4, R5, R6 10K Logarithmic Pot
R7 1Meg 1/4W Resistor
R8, R10 10K 1/4W Resistor
R9, R11 100K Linear Pot
C1, C2, C5, C6 0.1uF Ceramic Disc Capacitor
C3, C4 22nF Ceramic Disc Capacitor
U1, U2 741 Op Amp
J1, J2, J3 Input Jacks Of Your Choice

Blogroll