วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Tube Power Amplifier with EL34


R1=470K 0,5W R13-21=820K 0.5W C8-9=0.1uF 630V
R2-5= 2K2 0.5W R14-22=5K6 0.5W C10-14=0.47uF 630V
R3=150K 0.5W R15-20= 680K 0.5W C11-13=25uF 40V
R4= 220K 0.5W R16-19=100K 0.5W V1=E80CC
R6-10= 56K 0.5W R17-18=3K3 1W V2=E80CC
R7=3.9K 0.5W R24=470R 2W V3-4=EL34
R8= 220R 0.5W TR1-2=470R 1W Variable (adj. 270?) Rectifier tube= Z2C
R9= 1M 0.5W C1-3-6-7=0.1uf 630V T1=Audio Transformer for 2x EL34 Push Pull
R11= 39K 1W C2=220pF 600v
R12-23= 180K 0.5W C4-5=16uF 550V

Blogroll