วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

RF Amplifier (1 W ,Class C 30MHz)

Frequency 30 MHz
C1 150 pf
C2 15 pf
C3 39 pf
L1 1.5 uH
L2 1.2 uH
RFC 33 uH
Q1 2N5109

Blogroll