วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วงจรกำเนิดสัญญาณาฬิกา(clock generator)


Excellent clock generator to drive 4017 type cmos circuits.
R1 = 10K to 10M, C1 = 100pF to 47uF.
Fo is (+ -)1KHz àÁ×èÍ R1=100K and C1=10nF.
Input voltage can be from 5 to 15V.

Blogroll