วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Pluse Timer

R1 = 1 Meg, Preset Pot
R2 = 10K
R3,R4 = 1K
C1 = 10uF, 16V
C2 = 0.01uF
T1 = BC547 (Gen Purp NPN)
T2 = 2N2222 (Hi Current NPN)
D1 = 1N4001 (Gen Purp Si)
IC1 = 555 (Lo-Power version)
RLA1 = Relay, 9V (amps of your choice)

Blogroll