วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

Distortion Effect circuit


รายหารอุปกรณ์
The parts for this Distortion Effect (Fuzz) are:
J1 - J2: 1/4 INCH MONO FEMALE CHASIS MOUNTING JACKS
C1 - C5: 0.1 MICROFARAD CERAMIC DISC CAPACITORS AT 50V
P1: 100M POTENTIOMETERS
P2: 10K POTENTIOMETERS
R1 - R2: 1K RESISTORS
D1 - D2: GENERAL PURPOSE DIODES
IC1: 741 OP AMP

Blogroll