วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

Audio Peak indicator
รายการอุปกรณ์
R1= 10Kohm C1= 47uF 25V
R2= 1.2Kohm C2= 2.2uF 25V
R3= 220Kohm Q1-2= BC550C
R4-5= 4.7Kohm D1= LED RED

Blogroll