วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

10 MHz to 1 MHz Convertor


รายการอุปกรณ์

C1 7404 1 ตัว
IC2 7490A 1 ตัว
R 1 K 2 ตัว
R 3.3 K 1 ตัว
C ทริมเมอร์ 39 pF 1 ตัว
C อิเล็คโทรไลท์ 4.7 uF 16V 1 ตัว
C ไมล่าร์ 47 nF 16 V 1 ตัว
C ไมล่าร์ 10 nF 16 V 1 ตัว
C เซรามิก 68 pF 50 V 1 ตัว

Blogroll