วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

เจเฟต(JFET)


เจเฟต(JFET) ย่อมาจาก Junction Field Effect Transistor เฟตจะมีสารซิลิกอนแพร่ลงบนสาร PและN มีขา 3 ขา นั้นคือขาเดรน(drain) ขาซอร์ส(source) และขาเกต(gate) มีรอยต่อเดียว เจเฟตชนิด n-channel ชิ้นสาร N จะต่อ D และ  S สำหรับขาเกตจะเป็นชิ้นสารชนิด  ส่วนเจเฟตชนิด p-channel นั้นขาDของขาSจะเป็นชิ้นสารชนิด P แต่ขาเกตจะเป็นชนิด N


ความสามารถทั้งหมดของ เจเฟตจะอยู่ที่ขา G จากตัวอย่างในรูปเป็นเจเฟตชนิดเป็นเจเฟต n-channel หากค่า G เป็นลบมากกระแสก้จะไหลน้อย โดยกระแสจะไหลไบอัสตรงที่ขา D ไปยังขา S หากกระแสที่เกตมีค่าเป็นลบมากถึงค่าหนึ่งจะทำให้ไม่มีกระแสไหลเลยเรียกว่า แรงดัน pitch off voltage

Blogroll