วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สูตรคำนวณความต้านทานภายในของมิเตอร์แบบเข็ม


สูตรคำนวณความต้านทานภายในของมิเตอร์แบบเข็ม


Rm = 1/ Ifst

Rm = ค่าความต้านทานภายในของมิเตอร์มีหน่วยเป็น โอห์ม
Ifst= ค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ มีหน่วยเป็นแอมแปร์


สมมุติว่าแอมมิเตอร์เราสามารถวัดกระแสเต็มสเกลได้ 40 µA จะมีค่่าความต้านทานภายในเท่าไหร่จากสูตรข้างบนจะได้ว่า 1/40x10-6   จะได้คำตอบ 25,000 โอมห์

คราวนี้บางคนยังงงว่า จะใช้ค่ากระแสเต็มสเกลจากมัลติมิเตอร์ค่าไหน คำตอบคือ ใช้ค่า"กระแสเต็มสเกลต่ำสุดครับ"
 เช่น มัลติมิเตอร์ตัวหนึ่งมีย่านการวัด 10 A ,10 mA และ 10 µA เราก็ใช้ 10 µA ครับผม

Blogroll